Βίντεο με το προϊόν μας:

 

 

Ακροβατική πίτσα με Pizza di gomma – SpinningDough

Ακροβατική πίτσα με Pizza di gomma – Spinning Dough – (Petr and SOYx2)

Ακροβατική πίτσα με Pizza di gomma – Spinning Dough – (European Juggling Convention Francia)

 

Ακροβατική πίτσα με Pizza di gomma – Spinning Dough – (JyurinONEpark – Japan)