Диаметър 53 cm – Италиански цветове

 54,00

Брой бройки:

Този размер на диска не се използва за основа на тренировка на пица акробатика, а служи като допълнение на някакво представление.